February 09, 2019Spirit Muslim. Keimanan seseorang bagaikan ombak dilautan, adakalanya mengalami pasang, namun terkadang juga mengalami surut. Bukan hal mudah bagi seseorang untuk berjuang ketika iman seseorang dalam keadaan surut, pasalnya hati seseorang yang berubah-ubah hingga menjadikan iman seseorang menjadi terkikis sedikit demi sedikit. Untuk itulah sudah selayaknya bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah S.W.T secara istiqamah berharap Allah S.W.T selalu memberikan keteguhan pada hati kita untuk selalu beriman kepada-Nya. Berdoa menjadi sarana ampuh untuk mengembalikan kadar keimanan kita agar iman kita kembali teguh dan kuat sehingga memudahkan bagi kita untuk selalu dekat kepada Allah Azza Wa Jalla, karena iman adalah nikmat terbaik yang dianugrahkan Allah S.W.T kepada hambanya. Salah satu doa untuk memohon keteguhan hati dalam beriman tertuang dalam surat Ali-Imran ayat 8. Berikut kalimat doa tersebut

1. KALIMAT

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

2. TRANSLITERASI
'Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaitanaa wa hab lanaa min ladunka rahmah. Innaka antal wahhaab'.

3. ARTI
"Ya Tuhan, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan berilah kami rahmat pada sisi-Mu. Seungguhnya Engkau dzat yang maha pemberi karunia".

0 comments:

Post a Comment